Klokkkeren Fra Notre Dame

FOH Mix @ Klokkeren fra Notre Dame – Fredericia Teater – Det Kgl. Teater, Gamle Scene